דיפנס מערכות גידור אלקטרוני בע”מ רח’ איתן 51, ניר צבי, 72905 טל’ 08-9256257